Số 17 đường Fengyang, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Duyệt mục :

sản phẩm cốt lõi

Henan Coal Science Research Institute Keming Mechanical and Electrical Equipment Co. , Ltd. Henan Coal Science Research Institute Keming Mechanical and Electrical Equipment Co. , Ltd. Henan Coal Science Research Institute Keming Mechanical and Electrical Equipment Co. , Ltd.
1 2 3

Viện đầu tiên trong nước tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ shotcret Viện đại diện nhất đại diện cho sự phát triển đương đại của công nghệ shotcret Viện đầu tiên nhận ra sự phát triển nhảy vọt từ phát triển công nghệ sang sản xuất hàng loạt ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay


                    

Tìm hiểu thêm